Jak vidí studenti architektury ČVUT a UMPRUM Humpolec?

 

Venkovní výstava semestrálních projektů 2019/20 představí celkem 26 pohledů na Humpolec, jeho strukturu a objeví se také návrhy nové architektury. Vizemi pro Humpolec se celý semestr zabýval ateliér FA ČVUT Novotný – Koňata – Zmek společně s ateliérem Architektura II UMPRUM pod vedením Ivana Kroupy společně s Janou Moravcovou. 

 

Vize projektu:

Kultivace veřejnosti a soukromých investorů. 

Bližší seznámení širší veřejnosti s prací architektů a jejich nezastupitelným úhlem pohledu. 

Docílení u velkých i malých investorů přemýšlení v městských souvislostech.

 

Koncept: Tereza Mihulková Urbanová a Rostislav Mihulka

 

Projekt Humpolec očima studentů architektury připravila zóna pro umění 8smička ve spolupráci s Městem Humpolec. Práce budou vystaveny v Rekreativní zahradě (Hradská 280) od 27. 6. do 31. 8. 2020.