hříčka jako nosič projekcí naděje
momenty života v instalaci, malba mezi iluzí
a povrchem, mezi abstrakcí a popisností, mezi
objektem a plochou
hybrid zvířete a člověka jako nejistá možnost
budoucí léčby
tvůrčí autonomie ve veřejném statku vědy
nepředvídatelná transformace dočasných těl
nejasné jevy, nezařaditelné formy
statičnost obrazu v dynamice životních forem
třásně jako proudy i místa pro dotek, výčnělky
tmelu, splývání objektu a kontextu
extrémní blízkost těla a obraz na jazyku, stěna
galerie jako živá tkáň
povrch jazyka