Hynek Chmelař - Události v regionech

Výstava Události v regionech pojednává o dvou odlišných situacích na dvou různých místech, podává drobnou zprávu o dílčích momentech jak v kraji Moravskoslezském, tak Libereckém. Výstava funguje jako site-specific projekt a zároveň přenáší konkrétní zkušenost z jednoho místa na druhé. Každá z vitrín je tak obsazena jiným tématem i výtvarným přístupem, v zájmu o lokální dědictví se však obě propojují a na místě tak vzniká krátký komentář jak k opuštěnému německému hřbitovu v Chomýži, tak k budově a architektuře libereckého Kina Varšava, v jehož zdech se nachází vitríny, ve kterých se výstava odehrává.

  

Hynek Chmelař (1990, Ružomberok) je absolventem Fakulty umění Ostravské univerzity v Ateliéru kresby Josefa Daňka (2010–2016) a studentem doktorského studia na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. Ve své tvorbě se pohybuje na poli multižánrového pastiše kresby, objektů, instalací a performativních intervencí. Základním prvkem je vrstvení příběhů a vytváření fikčních světů okolo konkrétních děl či výtvarných cyklů. Témata a obsah Chmelařových prací se soustředí na člověka jako těkající jednotku v množině, kloužou od niterných pocitů či popisů běžných dějů, které člověka potkávají, přes společensky kritická díla až po vytváření fiktivních a mystifikujících situací, přičemž sjednocujícím prvkem zůstává snaha o humor. Hlavním záměrem je znejistit pozici člověka při hledání svého místa těsně před tím, než na místo dosedne.