Přednáška Hynka Martince a rozhovor s Petrem Nedomou, kurátorem výstavy.

Přednáška se zabývá umělcovým vztahem k času a malování obrazu. Hynek Martinec také podrobněji popíše své čtyři projekty, které vytvořil v Paříži a Londýně. Jedná se o “Lost inTime”, “At the Same Time”, “The Cable” a “Zuzana”.

Narozen 1980 v Broumově, Hynek Martinec vystudoval AVU v Praze. Během studií strávil jeden semestr na výměnném pobytu studentů na Middlesex University, Londýn (2002), a další na The Cooper Union, New York (2004). Martincovy práce byly vystaveny na našich i mezinárodních přehlídkách jako např. v National Portrait Gallery nebo na Prague Biennale. Je zastoupen v mnoha evropských soukromých sbírkách, včetně oddělení tisků a kreseb Britského muzea v Londýně a Národní galerie v praze. V roce 2007 vyhrál BP Young Artist Award udělovanou National Portrait Gallery. Hynek Martinec žije a pracuje v Londýně.

Přednášku přenáší on-line ČT24