Jaká byla role a síla komunitních skupin a neziskových organizací, které působily v 70. letech v New Yorku? Byly to doby ekonomické nestability a společenských nepokojů. Jaká je dnes spolupráce mezi městem a občanskými spolky v péči o veřejný prostor, podporu lokálních aktivit či dostupného bydlení? Přednáška Hyperlocal: Vstříc komunitním místům bude zaměřená na přenesení zkušeností z participativního plánování v New Yorku. Během večera vystoupí odborníci ze Školy architektury na newyorském Pratt Institute. Eve Baron, David Burney, Eva Hanhardt a Ronald s Yvette Shiffman budou sdílet své zkušenosti a povedou rozhovory o tom, jak lze prohloubit důvěru a zlepšit spolupráci mezi občany, neziskovými organizacemi i městskými samosprávami a jak posilovat vzdělávání v dané oblasti.

  

Ronald Schiffman je urbanista a architekt se kolektivním praktikám navrhování věnuje už od 60. let. Yvette Shiffman se věnuje problematice dostupného bydlení a řešení bydlení lidi bez domova. David Burney je expert na přenášení návrhů do praxe a působil jako komisař městského designu NYC během starosty Micheala Bloomberga. Eve Baron je v současné době vedoucí Ústavu plánování a životního prostředí Pratt Institute GCPE a Eva Hanhardt je odbornicí na kontext sociální spravedlnosti.

  

Projekt Hyperlocal navazuje na zkušenost Yvette Vašourkové, spoluzakladatelky CCEA MOBA, z Fulbright postdoc pobytu v New Yorku na Pratt Institutu GCPE.

  

Vstup volný po rezervaci.