Martin Vrba / I D E O L O G Y:

" Autor zkoumá ve dvojím pohybu ritualizaci politiky a politiku rituálů, které vyživují naši každodennost a vytvářejí ohniska pozornosti tam, kde bychom je nečekali. Napříč společností pozdního liberalismu je jejich forma všude stejná, ačkoliv obsah se mění. Politický filosof Eric Voegelin se tak mýlil, když označoval fašismus a komunismus jako sekulární politická náboženství se soteriologickými vizemi spásy a oporami v nových formách transcendence. Jevy na konci dějin – kterým se tolik pyšní postkomunistický řád – jsou naopak definitivním odhalením toho, že fenomény, které jsme původně považovali za náboženské specifikum, nikdy žádným takovým specifikem nebyly, ale jsou to naopak projevy ideologie vůbec – struktur, vzorců a forem myšlení a jednání veskrze společenského tvora, který si říká člověk. V situaci našeho tržního monismu tak konečně platí, že náboženství neexistuje, protože všechno se stalo náboženstvím.

Martin Vrba je absolventem MU oboru Teorie interaktivních médií, v tuto chvíli studuje současně doktorát UK v Praze a v magisterském programu u Pavla Sterce na FaVU VUT v Brně.
Ve své umělecké tvorbě, stejně jako teoretické i kritické práci se opírá především o východiska myšlení Slavoje Žižka, společně s tradicemi spekulativního realismu a akceleracionismu. V rámci ateliéru intermédií pod vedením Pavla Sterce pak zkoumá především možnosti afirmacionistického umění v definici Alaina Badiou, kterou se zároveň pokouší rozšiřovat.
Je spoluorganizátorem brněnské iniciativy Generace Z, publicistice se věnuje na stránkách A2, A2larm, ERA21, Smart-Cities nebo Deníku Referendum. Reflexím umění pak především na stránkách Artalk.cz."

Martin Vrba / I D E O L O G Y
31. 1. – 20. 2. 2017
Vernisáž: 31. 1. 2017 v 18:00
galerie Umakart / Lidická 40 / Brno / CZ
c/k: &