Německá kurátorka Ruth Noack je v současné době hostující profesorkou na Akademii výtvarných umění. Spolu se svými pražskými studenty připravila výstavu, která vychází z obrazu významného českého portrétisty Vojtěcha Hynaise z konce 19. století a vytváří nejrůznější odkazy do současnosti a současného umění.
Ruth Noack se narodila v roce 1964 in Heidelberku a dnes žije ve Vídni. Po maturitě studovala v USA, Anglii a v Rakousku, věnovala se mimo jiné feministické teorii, audiovizuálním médiím a umění. Ruth Noack pracuje jako překladatelka, kritička a kurátorka, zabývá se rovněž teorií filmu a pro její veškerou činnost je typický důsledný interdiciplinární přístup. Od roku 2000 vyučuje na univerzitě, od roku 2005 připravovala Ruth Noack documentu 12, která se pak konala v roce 2007 v Kasselu.

Umělci: ANONYM, ANNA DAUČÍKOVÁ, LAV DIAZ, VOJTĚCH HYNAIS, LUKÁŠ JASANSKÝ a MARTIN POLÁK, JULIUS KOLLER, EVA KOŤÁTKOVÁ, EVA PEJCHALOVÁ, JIŘÍ SKÁLA, JAN SVOBODA, ADRIENA ŠIMOTOVÁ, JAN VÍTEK, VIRGINIA WOOLF, JIŘÍ ŽÁK