Ida Idaida (*1990, Mora, Švédsko) je multimediální umělkyní a sochařkou, která působí ve Stockholmu. Pracuje s mnohavrstevným materiálem, který nám umožňuje více odlišných pohledů, pozorování, vnímání a interpretací jejího autorského díla. Výsledkem její intenzivní a fyzické práce jsou komplexní, monumentální a procesuální/mechanické prostorové realizace.

  

V Galerii 35m2 prezentujeme dvě monumentální díla, dvě odlišná prostředí. Oba prostory vycházejí ze stejného materiálového kontextu, materiálového jazyka. Přesto každá z těchto realizací útočí na jiné smysly pomocí jiné techniky a materiálu.

  

Tyto nové prostorové konfigurace, stavby, instalace, které formují naši prostorovou orientaci, navigaci prostorem, přednostně útočí na naše základní smysly, na naši smyslovou paměť, na naši individuální/privátní paměť. Mnohovrstevnatost pracovního materiálu a práce s tímto materiálem, budování nových materiálových souvislostí, kontextu, je dlouhodobým procesem, kdy se vytváří nové komplexní prostorové formy komunikace. Tato materiální, prostorová a smyslová komunikace zahrnuje nám známé i neznámé procesy (skryté), zlomky naší individuální paměti a také paměti, kterou tyto komplexní realizace samy budují. Pohybujeme se v kruhu dějů, které jsou zčásti mechanické, strojové a které zčásti odkazují na momentálně žitou nebo již prožitou realitu. Kruh, zacyklení dějů je zde základním konstrukčním prvkem.

  

kurátor: Lexa Peroutka