IGLOO 5: Řeč zvuku

Martin Janíček

8. 6. – 27. 8. 2017

zvuková galerie IGLOO, Komenského 10, Jihlava

vernisáž 8. 6. 2017 v 17 hodin

Instalace zkoumá řeč jakožto základ hudebního projevu. Jazykové promluvy se stávají zdrojem rytmicko-melodické hudební struktury. Soubor několika nahrávek se točí okolo dialogu – může jít o dialog s prostředím, s partnerem či vnitřní dialog. Součástí je moment prostupování odlišných zvuků, a tím rozšíření o další rovinu. Ocitáme se v jakési paralelní realitě, umožňující zakoušet mnohovrstevnatost skutečnosti. Řeč se z prostředku porozumění přelévá do proudu zvuků, v němž význam vniká spíše intuitivně a může odkazovat k představě jakési mýtické prapůvodní řeči.

Dílo ovlivnila autorova nedávná cesta do Arménie. Asociace: vinná réva, zarostlé dvory s altány, cesta, silnice, neobydlená krajina, horizonty, kameny, skály, pohoří, pikniková místa, altány, opuštěné benzinky, neutěšené autobusové zastávky, monumentální sochy, ulice, kostel, balkon, recyklace, lidoví prodejci, duduk. 

Martin Janíček je zvukový umělec, sochař, hudebník a zvukový designér. Zajímá ho výzkum akustických vlastností různých materiálů a konstruování nových nástrojů. Původně se vyučil slévačství bronzu, poté vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde dále působil jako asistent Miloše Šejna v ateliéru konceptuální tvorby. Spolupracoval se skupinou mamapapa a zúčastnil se řady projektů u nás i v zahraničí. Věnuje se sociálním tématům jako jsou minority, bezdomovectví, nevyužívané prostory a zajímá ho také výzkum jazyků a způsobů komunikace.