IGLOO 9

Peter Cusack, Martyna Poznańska | Byl by tam jiný les?

Instalace smíšených médií 
variabilní velikost

7. 6. 2018 – 14. 10. 2018 

zvuková galerie IGLOO – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

vernisáž 7. 6. 2018 v 17 hodin

Bělověžský prales je nejrozsáhlejší zachovalý panenský prales v Evropě, s nenahraditelnou ekologií, která je domovem mnoha vzácným a jedinečným rostlinným a živočišným druhům. V posledních letech byl ohrožen zvýšenou těžbou; s tímto krokem přišla polská vláda. Kontroverzní postup vyvolal vášnivou debatu, která tvoří kontext našeho díla.

Ničení pralesa přestalo na konci prosince 2017 díky intervenci Soudního dvora Evropské unie. Ten prohlásil polskou těžbu v Bělověžském pralese, který je pod ochranou UNESCO, za nelegální, a otevřel tím dveře potenciálním pokutám v řádu miliónů eur. Nicméně velmi špatné zacházení a újmy pralesu způsobené jsou nevratné a ozdravění bude trvat stovky let. Aktivisté, kteří prales po celou dobu statečně bránili, dosud bojují, aby byl z celé oblasti vytvořen národní park, nedotknutelný politickými zájmy.

Instalace Petera Cusacka a Martyny Poznańské Byl by tam jiný les? se snaží přispět k diskusi prostřednictvím kombinace zvukové dokumentace a poetičtějších přístupů k procítění a prožití dané oblasti. Zvukové a terénní nahrávky z bělověžské oblasti doprovází video, fotografie a text. Důraz je kladen na intimní vztahy s ekologií, na celkovou atmosféru a spojení mezi lidmi a pralesem.

Zkoumáme mikrozvuky vydávané kůrovci uvnitř stromů a jemné vizuální vzorce, vytvářené hmyzem a houbami. Vidíme a slyšíme také dopady těžby. Video Martyny Poznańské Mé tělo je pralesem, prales je mým tělem naznačuje asociace mezi člověkem a pralesními uskupeními stejně jako pomíjivost existence.
Doufáme, že instalace nejenže odkrývá politické/environmentální záležitosti, ale osvětluje také něco málo ze skrytého života Bělověžského pralesa a lidských rozhodnutí, jež prales přímo ovlivňují.

Instalace by nevznikla bez laskavé pomoci dalších lidí. Zvláštní poděkování patří Sylwii Iwanovské za to, že nás prováděla Bělověžským pralesem a za její ekologické znalosti. Také Hansi Peteru Kuhnovi, Adrianu Corkerovi a všem okolo festivalů Up to Date a Unsound, kteří vznik díla umožnili.

Peter Cusack, Martyna Poznańska