Igor Müller

Výtvarná kuchyňka ve 13 h, komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Jiřím Ptáčkem v 16 h