Souběžně a v návaznosti s výstavou „Úspěchy podkomise pro útlum publicity při B.K.S.“, probíhající ve dnech 13. ledna až 26. února tohoto roku v Galerii Václava Špály, představuje zde B.K.S., tentokrát v plném světle a co nejúplněji, jeden z fundamentálních komponentů svojí činnosti – Ikebanu B.K.S. v její specifické podobě tak, jak je provozována a v jejích jednotlivých okruzích i pojmenována a prezentována.