Výstava s názvem Zapouzdření se zabývá pojmem paměti a její ochranou. V konfrontaci s virtuálním světem, který zdánlivě nepotřebuje skutečné a hmatatelné uchování předmětů a zážitků z minulosti, umění Ilana Salama Ortar trvá na dokumentaci, uchování a použití materiálu jako základní činnosti pro kulturu a společnost. Umělkyně reaguje na rétoriku, kterou nazývá „Předvídání minulosti“, vytvořením memorabilia osobního významu, které je vloženo do foukaných skleněných kapslí a uchováno pro budoucnost. Zapouzdření vzpomínek ve skleněných kapslích je doplněno videoartem a pracemi na papíře. Všechny práce společně řeší projevy cizosti a jinakosti. Videoart dokumentuje ženy, které migrovaly – jako umělkyně sama – ze severní Afriky do Marseille. Práce na papíře odrážejí hebrejskou kulturu a jazyk. Kombinace vystavených děl a různorodých médií přispívá k pocitu, že současné umění nabízí speciální režim pro zachování neznámé budoucnosti. Lze jej považovat za domov, v němž život pokračuje a je zachován. Ilana Salama Ortar je umělkyně působící v Evropě a Izraeli. Její nejnovější video bylo vystaveno na Manifestě 13 v Marseille 2020. Tato výstava je její první výstavou v Praze.

 

Hlavní myšlenkou galerie Artivist Lab je propojovat mezioborově aktivní lidi, kteří reagují na společenská, sociální a politická témata. Vlastně jde o laboratoř, ve které se konají výstavy, diskuze, workshopy a přednášky, na nichž by se měli při každé výstavě setkat v interakci filozofové, sociologové, novináři, výtvarníci a aktivisti. Jedním ze záměrů galerie je právě propojovat různé katedry Univerzity Karlovy a AVU ve společných projektech galerie. Galerie Artivist Lab se nachází v prostorách Kampusu Hybernská na Praze 1. Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojovat širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity.

 

Online vernisáž se uskuteční 29. 12. 2020 v 18:00 h. 

Výstavu můžete navštívit online na http://artivistlab.info/encapsulation 

 

Na odkazu online vernisáže bude fungovat celá virtuální výstava, ale hlavně dvě nově zeditované videa umělkyně Ilany Salamy Ortar (po výstavě budou stažena).

 

Online vernisáž: 29. 12. 2020 v 18:00 h

Výstava: do 25. 2. 2021

Kurátor: Hagai Segev

 

Organizátoři: Artivist Lab, Kampus Hybernská

Sponzoři: MK ČR, SFK, Praha 1, IFA and Goethe institut Praha