Diplomovala na akademii výtvarných umění ve Wroclawi v ateliéru fotografie a multimédia. V její tvorbě se znatelně prolíná média performance, video art, krátké filmy a analogové i digitální fotografie. Gronowska se také aktivně věnuje zpěvu.

http://aleksandragronowska.tumblr.com/
https://www.behance.net/aleksandragronowska