Ilja Jefimovič Repin (1844-1930) je považován za nejvýznamnějšího ruského umělce 19. století a jeho tvorba přesáhla hluboko do století 20. Člen Sdružení putovních výstav – Peredvižníků, které do ruského umění uvedlo moderní realismus s národními a sociálními obsahy (Burlaci na Volze, 1870-1873), proslul i jako malíř historických obrazů (Ivan Hrozný a jeho syn Ivan, 1870-1873) a také jako autor několika slavných portrétů (L. N. Tolstoj, D. I. Mendělejev, M. P. Musorgskij). Vedle těchto známých osobností zobrazil i své blízké, především oba rodiče. Portrét matky se nachází ve sbírce Národní galerie v Praze, ze dvou podobizen otce jednu prodal a dnes je deponována ve Státním ruském muzeu v Petrohradě, druhou, kterou prezentujeme na naší výstavě, si ponechal až do konce života a od 30. let nachází v soukromých rukou v Praze. Od umělcova syna ji získal Emilián Miller, český diplomat, působící v letech 1929 až 1934 ve Finsku, na jehož území se v meziválečném období nacházela ves Kuokkale (dnes Repino), kde měl malíř svou usedlost. Mistrovské dílo vykazuje vlivy Rembrandta a Velázqueze, které od mládí miloval a jejichž obrazy studoval a kopíroval v petrohradské Ermitáži i v dalších muzeích po celém světě.

 

Kurátorka: Julie Jančárková