Všeobjímající logika memefikace nás v turbulentních časech čím dál častěji zahání do náruče pohodlí a fantazie. Jak jinak si vysvětlit oblibu sdílených hodnot jako „cozypilled“, na sklonku minulé dekády populární #cottagecore nebo vize duševního a tělesného rozpoložení v tzv. goblin mode. Útulná místnost s pohodlnými kusy nábytku tak může snadno nabobtnat v pitoreskní světy. Otevírají se před námi krajiny obývané pokroucenými bytostmi a rozeklanými tvary, kde rukodělně opracované předměty jakoby nabývaly vědomí za zvuků skřehotání gnómských řemeslníků a bardů prohánějících se podhoubím vyztuženým podrostem.

 

Čím mohou umělkyně a umělci vyniknout vedle ostatních „tvůrců obsahu“ a zachovat si zbytky integrity v bezzubé sebemarketizaci? Pohled na tvůrčí fantastiku jako na eskapismus ve smyslu jejího využití jako iluzivní a infantilní odbočky od reality se stává stále více anachronickým přístupem. Fantaskní projevy mnohem častěji vytváří svobodný prostor, z něhož lze získat novou perspektivu. Zdá se, že určitá výseč kulturního provozu emerging artists produkuje stále údernější, humorné a zároveň tajnosnubné předměty, rekvizity bez zjevného účelu a kulisy bez inscenace. Realisticky vyvedené výjevy ze světů fikčních tak akorát v sobě nesou příslib vábení obdivných pohledů a lákají příchozí k uspokojivě celistvé zkušenosti.

 

Vysněným plánem výstavy je vytvořit prostor, jehož snímkem by se dalo odpovědět na dotaz šéfa „Hi, where are you?“ a obdržet odpověď „Understandable. Take as much time as you need“.

 

+ FB událost