Galerie Cella a Hovorny, Opava

Vernisáž: 11. 6. 2019 v 18 h před Hovornami

Výstava potrvá do 28. 6. 2019

 

Dialog offline je výstavní projekt fotografa a vizuálního umělce Imricha Vebera. Veber v něm pojímá výstavu jako samostatné médium, které mu umožňuje vést nebo iniciovat společensko-politický dialog. Samotný umělecký akt probíhá mimo galerii a vstupuje do veřejného prostoru, který se Veberovi v poslední době stává hlavní vyjadřovací platformou (výstava Řekni mi zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější, Billboart Gallery, Ústí nad Labem; aktivizace mezinárodního umělecko-politického činu Vote together, Česká republika; umělecký čin Lépe bude, socha Koule na Horním náměstí, Opava). Veber v Dialogu offline věnuje “návštěvníkům výstavy”, nebo v jeho případě spíše “účastníkům uměleckého aktu,” vymezený prostor a čas k navázání dialogu s pozvanými hosty, které sám vybírá a v podstatě se tak stává kurátorem veřejné diskuze. Tu situuje na hlavní náměstí mezi opavskou radnici a městské divadlo, tedy na místo, které je přirozeným centrem dění veřejných a politických událostí a stalo se také místem Veberova umělecko-politického činu Lépe bude, který získal okamžitý ohlas širokého publika, online diskutérů, policie i médií (viz http://bit.ly/lepe-bude). 

 

Více informací a harmonogram jednotlivých dialogů zveřejníme brzy na fb události a na webu. 

 

Imrich Veber je vizuální umělec žijící v Opavě. Absolvoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a na Katedře dějin umění v Olomouci, v současné době studuje doktorandské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a je asistentem v Ateliéru výtvarné fotografie Michala Kalhouse na Fakultě umění Ostravské univezity. Vydal několik uměleckých knih (Something Is Missing, 2017; Mejdan podle plánu, 2016; BLOK 62, 2014), se kterými se zúčastnil mezinárodních přehlídek v Evropě i USA, účastnil se zahraničních rezidencí a obdržel několik mezinárodních grantů a stipendií (BS project, Braunschweig, Německo; Visegrad fund for art residence, Košice, Slovensko; Fotofest, Houston, Texas, USA), samostatně vystavoval v Berlíně, v Košicích, v Opavě nebo v Ústí nad Labem, účastnil se mezinárodních přehlídek v Evropě a USA. 

 

www.imrichveber.com 

www.instagram.com/imrich.veber
fb event
www.bludnykamen.cz