Řekni mi zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější?

 

Imrich Veber

 

V pořadí čtvrtý výstavní projekt tohoto cyklu představuje vizuálního umělce Imricha Vebera (1987). Tento umělec aktivně působí na umělecké scéně v Braunschweigu v Německu a v Opavě. Vystudoval v ateliéru fotografie u Michala Kalhous na Fakultě umění v Ostravě a nyní pokračuje v doktorandském studiu na VŠVU v Bratislavě, ateliér VVV. V současné době nalézá možnosti využití dokumentárního jazyka a fikce a tento přístup využívá ve svých dílech, která komunikují se současným prostředím. Zajímá se o prostor – prostor veřejný i virtuální, ve kterém se hledá hranice, které se mohou prolínat a intenzivně v něm interaguje. Hlavním tématem jeho projektů je společnost, ve které žijeme a aktuální dění uvnitř.

 

S čtvrtým výstavním projektem, tentokrát s názvem “Řekni mi zracdlo, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější?” nevybočíme z tematické řady našeho zastřešujícího tématu. Na ploše naší galerie vás tentokrát stavíme před fotografie, které zobrazují průnik několika společenských i environmentálních témat.

 

„Hlavně hodně, hlavně levně.“ Jako mantra zní v hlavě nakupujícího. Je z čeho vybírat, všeho jsou hromady. Oblečení vyrobené z nekvalitní bavlny, pěstované na plantážích, které jsou hnojené a opatrované pesticidy. Environmentální pohroma za dveřmi, ale hlavně levně. Nezapomeňme na zpracování surovin, dělníky a švadleny, které v nelidských podmínkách šijí naše laciné zboží.

 

Opačnou stranu mince představuje až nemorálně předražená kabelka z materiálů, které pochází z lepších zdrojů. Pochází? Platí se za značku nebo humánní zacházení s dělníky, koželuhy a barvíři? Promítne se cena třeba ve výběru kvalitnějšího chovu skotu jejichž kůže je pak vyzdobena ikonickým LV?

 


 

► Cyklus výstav venku a uvnitř

 

Výstavní cyklus venku a uvnitř otevírá důležitá témata vnějších vlivů, které působí na každého z nás. Pohybujeme se na škále od lokálních problémů jako je nepořádek v ulicích až po velká témata jakými jsou například soukromí, masová spotřeba levného zboží nebo genderová nevyváženost. V rámci roku 2019 nabídneme 7 výstavních projektů s konkrétnějším zaměřením na vizuální smog, odcizené ženské tělo, digitální věk, konzumní společnost, ale také téma bezdomovectví. Chceme upozornit na ty vnější vlivy, které ovlivňují každého z nás, jsou zdrojem neporozumění, v zajetí různých výkladů nebo jen hodny našeho povšimnutí.

 

Kurátorkami projektu jsou: Anna Zemanová, Karla Hlaváčková a Kateřina Fucsiková

 

Vernisáž výstavy 28. 5. v 15 hodin.