Ina Dubava je grafická designérka z Běloruska. V roce 2019 se jako studentka přestěhovala do Plzně. Bakalářský titul získala na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni v oboru grafický design. Nyní dokončila svou diplomovou práci pro ateliér Grafického designu I. na Fakultě umění a designu UJEP. Část své závěrečné práce představí i plzeňskému publiku prostřednictvím této výstavy.

 

“Dá se naučit programovat za půl roku a postavit na základě toho diplomovou práci? Tato práce je experiment, který jsem zaměřila na zkoumání v oblasti creative coding a jeho aplikaci do grafického designu. Cílem bylo prozkoumat a následně tyto procesy s technikami kódování aplikovat na tvorbu motion plakátu. Celou práci jsem zaměřila na důležité a velmi současné environmentální téma – ohrožené kytky České republiky. Vytvořila jsem tak (ne)digitální zahradu pro mizející druhy rostlin.
”