INDUSTRIAL Gallery je nová galerie současného umění v centru Ostravy. INDUSTRIAL Gallery je současná (IN), činná (industria) umělecká platforma.
Je tvořivým místem, kde se stále něco děje.
 
Galerie prezentuje autory nejmladší generace, talentované studenty, absolventy českých, slovenských a zahraničních vysokých škol, s cílem rozvíjet jejich koncepty na začátku umělecké kariéry. Zároveň galerie mapuje jejich výrazné, svěží tendence a přínos zážitku pro návštěvníky. Vedle děl nastupujících umělců se galerie zaměřuje na tvorbu již etablovaných umělců převážně z Česka a Slovenska. Nabízí tedy průřez špičkového umění od nejmladší generace, přes střední až po nejstarší aktivně tvořící umělce.
 
Výstavní činnost galerie se cíleně distancuje od konkrétního zaměření, avšak dává důraz na kvalitu a současnost myšlenky vyjadřené v uměleckých dílech. Proto také nabízí kromě umělců samotných spolupráci s kurátorskými projekty. Prezentuje celou škálu médií vizuální kultury, volného a užitého umění s rozmanitým přístupem.
Přesahuje lokální význam na základě spolupráce s umělci a kurátory ze zahraničí. Nabízí tak domácímu publiku nejaktuálnější dění v současném umění.
 
Konfrontuje umění – vytváří dialog, s důrazem na kvalitu naplňuje očekávání veřejnosti, která se obohacuje tímto kreativním prostředím.
 
Samotné představení uměleckých děl nezůstává pouze samoúčelné. Galerie otevřeně komunikuje a nabízí vzájemné porozumění mezi veřejností a světem umění. Součást této komunikace je pořádání akcí formou přednášek, prezentací, workshopů, setkání s autory, kurátorských výkladů, edukačních a jiných zajímavých aktivit pro všechny věkové kategorie.
 
Galerie má svou základnu na Zahradní ulici 10, kde vedle galerie, unikátní kavárny v prvorepublikovém stylu Industrial Cafe, nabízí půdní prostory určené právě pro pořádaní doprovodných aktivit. Galerie rozšiřuje své působení do prostorů industriálního prostředí Vítkovických slévaren, kde bude pořádat převážně happeningy.
 
Industrial gallery maže a překračuje hranici vnímání umění jako elitářského a chce vyvolat zájem veřejnosti o vznikající umění a jeho expanzí ven z pomyslně uzavřeného prostředí galerie.