Alžběta Bačíková a Lucie Rosenfeldová budou hovořit o třech minulých projektech, které společně vytvořily. Zároveň bude vzájemná spolupráce čtena v tematické návaznosti na individuální tvorbu autorek. Od performance s názvem Alenky před zrcadlem (2015), ve které se jejich psychologické testy typologie osobnosti staly výchozím materiálem pro hru objednanou u spisovatele S.d.Ch., se dostanou k videím Open Call (2016) a Vadnoucí vztah (2016) realizovaných v rámci výstav s Martinou Smutnou.

Natáčení videí často zahrnovalo prvky jako improvizaci s hercem nebo sběr záběrů na významově zatížených místech. Autorky se budou ptát, do jaké míry se dá na videa nahlížet z dokumentárního hlediska. Reálie stěžejní pro vznik a strukturu děl často zůstávají divákovi hotových prací skryty. Záměrem prezentace bude zviditelnění těchto souvislostí před publikem a diskuze nad kritickým potenciálem takto utvořených děl.

Podobně chtějí autorky pokračovat v náplni rezidence a zahrnout do diskuze nad dokumentárním obrazem v procesu jeho vzniku různé komunity „diváků“. Budou zkoumat vztahy vznikající v důsledku jeho produkce.

Událost je realizovaná díky finanční podpoře Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.

www.iniproject.org