pozvánka na výstavu a rituální performanci Veroniky Šrek Bromové "Iniciace Archy"

Iniciace Archy_rituální performance Neoselky V.Š.B.

Veronika Šrek Bromová, jedna z našich nejznámějších multimediálních umělkyň zrealizuje místně specifické dílo, performanci, v nově vzniklé kulturní platformě ARCHA a to 28. 10. 2017 od 15.00 do 17.00 v Lubné u Poličky. Vystoupení Veroniky Šrek Bromové je pojato jako iniciace projektu ARCHA, symbolicky odkazující na jeho kontext biblického příběhu.

Veronika Šrek Bromová se narodila a vystudovala v Praze, ovšem již 9 let působí ve Stříteži u Poličky (180km od Prahy, 70km od Brna a přes kopec a pole od Lubné). Zde nejenom tvoří a žije se svojí rodinou, ale také provozuje Galerii Kabinet Chaos.

Se svojí prací – hlavně pak pionýrsky digitálně upravovanou fotografií – se prosadila v polovině 90. let nejen na české, ale i zahraniční umělecké scéně. Postupně si osvojila i jiná „nová“ media, které vyučovala v pozici vedoucí ateliéru na pražské AVU od roku 2002 do 2011. Její díla byla vystavena na mnoha místech Evropy i USA a lze je najít také ve sbírkách muzeí, jako například Centre Georges Pompidou v Paříži či Národní galerii v Praze či Městské galerii Polička. V průběhu 30 let se zabývá tématem ženskosti, těla, rodiny, přírody, mytologie a v poslední době rozvíjí také své vlastní způsoby rituálů, jejich příkladem bude i výše zmíněná událost-Iniciace Archy či již realizované rituály na: http://verosrekbrom.com/.

ARCHA

Podnětem vzniku kulturní platformy ARCHA je sochařská architektura Jiřího Příhody, který je generační vrstevník Veroniky Šrek Bromové. Objekt/stavbu nazvanou Sběratelova Archa postavil pro svoji soubornou výstavu „Jiří Příhoda – sochy“ v Galerii hlavního města Praha na Zámku Troja v roce 2016. Archa byla převezena a znovu postavena v Lubné (mezi Litomyšlí a Poličkou), kde bude používána jako místo pro kulturní platformu ARCHA a provozována spolkem PŘEZPOLNÍ z. s.

Program ARCHY se dělí do tří linií. První – alternativaARCHA s programem výstav výtvarných umělců. Druhý – intermediaARCHA  s programem v různých oborech a žánrech (besedy, koncerty a workshopy se zajímavými osobnostmi). Třetí – edukaceARCHA s doprovodnými rodinnými setkáními, programy pro školy a také mezigeneračními programy obsahově navazujícími na aA a inA.

Pro více informací o programu a záměrech ARCHY se prosím obraťte na Evu Machovou tel.: 732 241 127.