Sólová výstava v Praze žijícího norského fotografa představí dva rozsáhle cykly pod názvem „Inside – Outside“. Práce Geir M.Brungota je přímočará a soustředěná na změny charakteru městské krajiny. Dva cykly představující dočasně opuštěná místa pobytu člověka. Jedna zachytává letní mobilní domy – pojízdné karavany různých tvarů a druhá postihuje pozůstatky lidské přítomnosti v opuštěném městském prostředí. Obě série sugestivně vykreslují lidské bytosti bez toho, aby se lidská figura v záběru vůbec objevila.