Další uvedení performance mezinárodního autorského kolektivu pod vedením Cristiny Maldonado na pomezí virtuální a fyzické reality pro jednoho diváka, která měla premiéru 28. 11. 2020 v Terénu.

 

𝓘𝓝𝓢𝓘𝓓𝓔𝓡 se odehrává na pomezí virtuální a fyzické reality a pohrává si s přesahy divákova bytí. Je to smyslový zážitek kombinující dotykový materiál s imerzivním videem, čímž vytváří paralelní reality kladoucí divákovi otázky: Do jaké míry jsme součástí světa dotyků a do jaké světa obrazu? Jak existovat zároveň v obou realitách – virtuální i fyzické? Volby každého diváka utvářejí specifický způsob prozkoumávání a prožívání předloženého světa. Performance trvá 60 minut a odehrává se v angličtině.

 

www.jasuteren.cz/en/archiv/insider 

 

Vstupenky zakoupíte online zde