První výstava z cyklu Možnosti inspirace architekturou, který představí několik současných uměleckých přístupů k reflexi architektury.

 

Marit Wolters se ve své tvorbě zabývá vztahem mezi přírodou a architekturou a různorodými aspekty jejich prolínání. Hlavní roli v jejích instalacích často hrají jednotlivé materiály, zkoumání jejich vlastností, lokální materiálová historie či téma recyklace v umělecké tvorbě.

 

Ve Vile Tugendhat Marit naváže na svou výzkumnou stáž v Bauhausu v Desavě v roce 2017, během které vznikla série artefaktů ve formě sloupů z pórovitého betonu s příměsí písku ze tří bauhausovských lokací. Právě beton je pro Marit svou povahou i složením přímou spojnicí mezi architekturou a přírodou. Pro výstavu Home Grounds – Grete’s Legacy vznikne několik betonových objektů za použití lokálních materiálů (např. bratčický písek, který tvořil specificky nažloutlou barvu fasády vily Tugendhat, písek z mlatové terasy v zahradě vily či hlína ze zahrady).

 

Více k projektu zde.

  

Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum Vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR.