Hlavním východiskem tvorby Petry Gell (AT) je zkoumání možných interakcí mezi prostorem a plochou, úvaha nad architektonickým stavem či sociologická a filozofická reflexe možností generovaných architekturou. Svými site-specific instalacemi na pomezí grafiky a objektu zasahuje do architektonického prostoru a klade tak jeho základní stavební prvky do nových vztahů.

  

Ve své intervenci ve vile Tugendhat Petra tematizuje pocit, že jako žena, která kombinuje výchovu dětí s kariérou, nemá žádný prostor sama pro sebe. Navazuje tak na knihu Virginie Woolfové A Room of Her Owns, která byla poprvé publikována v roce 1929 – tedy ve stejné době, kdy Grete Tugendhat oslovila vizionáře Miese van der Rohe jako architekta svého nového domova. Spoluautorkou návrhu byla jeho dlouholetá spolupracovnice Lilly Reich. Její rukopis nese hned několik prvků interiérového vybavení, především pak textilní elementy. Jejím dílem jsou tedy např. závěsy v hlavním obytném prostoru pojaté jako pohyblivé stěny, díky nimž je umožněna variabilita jeho rozčlenění, která je v koncepci tohoto ikonického prostoru velice důležitá. Prostory v domě, především pak ložnice, mají jednoznačně genderově specifické rozlišení, co se týče barev i vybavení: psací stůl a modré odstíny pro pana Fritze; zrcadlo s toaletním stolkem a třešňově červené potahy pro paní Gretu.

  

Grete Tugendhat, stejně jako Lily Reich, však nenaplňovala představy své doby o typické femininní roli – byla velmi vzdělaná a moderní, intenzivně se zabývala především uměním a filozofií, pracovala pro Ligu za lidská práva. V praxi tak svým chováním překračovala tyto genderově specifické atributy. Petra Gell prostřednictvím projektu INSPIRACE 2: Graphic of the Space ve výstavním prostoru vily vytváří svými až grafickými kompozicemi fiktivní prostory v podobě alespoň malých růžků, které nemusí být s nikým sdíleny. Nutí tak k zamyšlení nad běžným architektonickým i urbanistickým nastavením či (ne)rovností příležitostí a prostoru pro zástupce jednotlivých pohlaví

  

Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR.