Inspiration forum LAB je interdisciplinární výzkumný program, jehož cílem je poskytnout prostor, kde se umělci a vědci mohou setkávat a spolupracovat na vytváření multimediálních uměleckých projektů založených na výzkumu. Cílem je spojit vědecký a umělecký jazyk a najít způsoby vyjádření, které by mohly komunikovat s diváky za hranicemi každého z těchto dvou světů.

 

Open Call

Inspirační fórum ji.hlavského festivalu a Display – Asociace pro výzkum a kolektivní praxi zvou evropské umělce, filmaře, designéry, vědce, výzkumníky a odborníky z dalších oborů, aby se k nám připojili ve snaze hledat nápaditá řešení strukturálních problémů evropské společnosti, která čelí výzvám spojeným s proměnou ekologické, politické, technologické a sociální krajiny, a navrhovat alternativy k současnému vývoji, které přispějí k udržitelné a kolektivní budoucnosti.

 

Hledáme účastníky, kteří si kladou zásadní otázky o převládajících narativech o světě kolem nás a naší roli v něm. A zároveň mají zájem o interdisciplinární přístup založený na spolupráci a propojující vědu, technologie a umění.

 

Vybraní účastníci budou mít příležitost prohloubit své teoretické i technické dovednosti prostřednictvím teoretických přednášek a praktických workshopů. Vytvoří dva interdisciplinární týmy, které se budou podílet na kolaborativním výzkumu a rozvíjet své multimediální umělecké projekty. Výsledné projekty budou prezentovány v Galerii Display a na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

 

Téma IF LABu 2021/22

„Meze růstu“ není jenom názvem legendární zprávy Římského klubu z roku 1972 vypracované výzkumným týmem pod vedením Donelly H. Meadowsové, ale také zajímavou výzvou. Ve zprávě se uvádí, že existují určité meze chování společnosti a ekonomické systémy vždy čelí určitým mezím. Ale co pro nás tyto meze představují? Překážky? Příležitost lépe se soustředit? Produktivní omezení? Kolik vlastně existuje možností růstu? A potřebujeme vůbec růst? Jaký je stav společnosti nebo ekonomiky, která se do těchto mezí vejde, a to jak doslovně, tak metaforicky?

 

Tyto otázky určují i výzkumný plán programu Inspiration Forum LAB 2021/22, který navazuje na konceptuální šíři i historickou úlohu původní zprávy Římského klubu, jež v roce 2022 oslaví své 50. výročí. Budeme se zabývat duchem ekologie, infrastruktur a institucí, které přinášejí a využívají nové poznatky o naší planetě a jejich mezích. Vědu tedy pojímáme nejen jako nástroj, ale i jako předmět zkoumání, který lze kriticky hodnotit právě z hlediska toho, jakou realitu pomáhá vytvářet a jakou se naopak snaží potlačit nebo dokonce vymazat.

 

Hlavní lektoři

V rámci programu budou účastníci pracovat pod vedením dvou head tutorů: Zbyňka Baladrána a Lenky Hámošové. Program odborných přednášek sestaví a povede Lukáš Likavčan.

 

Koho hledáme?

● 8 účastníků z evropských zemí z různých oborů (umění, film, architektura, design, sociologie, ekologie, technologické inovace atd.), kteří společně vytvoří dva interdisciplinární týmy. Každý z těchto týmů bude zahrnovat účastníky se zkušenostmi v oblasti technologií, přírodních věd, společenských věd a umění.

● Věk: 25–40 (doporučeno)

● Dobrá znalost angličtiny

 

Podmínky

● Program IF LAB trvá sedm měsíců (od října 2021 do dubna 2022) s následnou prezentací projektů na jaře/v létě a na podzim roku 2022.

● Přednášky a workshopy se budou konat v Praze, v Jihlavě a online.

● Každý účastník obdrží stipendium ve výši 500 EUR.

● Každá skupina bude pracovat s produkčním rozpočtem 1200 EUR a může utratit dalších 500 EUR za pronájem technologií nebo odborné konzultace.

 

Důležitá data a termíny

Vyhlášení výzvy: 24. května 2021

Termín pro podání přihlášek: 13. září 2021

Výsledky výběrového řízení: v týdnu od 27. září 2021

 

Časový harmonogram IF LAB

Úvodní setkání s lektory: v období od 27. září do 1. října 2021

1. část: 26. října – 1. listopadu 2021/ 6 dnů celodenního intenzivního programu

2. část: listopad 2021 – leden 2022 / 5 odborných přednášek, 2 lektorské konzultace, výzkum a vývoj projektů

3. část: únor – duben 2022 / tvorba projektů, technické konzultace, závěrečná prezentace

Prezentace v galerii Display: květen/červen 2022

Prezentace na MFDF Ji.hlava: říjen 2022

 

Přihláška

Všechny podklady prosím dodejte v angličtině.

● Vyplněný formulář přihlášky 

● Životopis/portfolio obsahující předchozí práci až do současnosti (PDF formát, uveďte prosím nedávná díla relevantní pro koncepci LABu)

● Motivační dopis (PDF formát, vysvětlete prosím, proč vás zajímá téma IF LABu a proč se chcete zúčastnit interdisciplinárního projektu)

 

Více na https://www.ji-hlava.cz/inspiracni-forum/inspiration-forum-lab