kurátoři: Łukasz Białkowski, Piotr Sikora

 

Výstava se soustředí na téma národní identity v umění zemí Střední a Východní Evropy v posledních 30 letech. Projekt je inspirován koncepcí Intermaria – specifickou  a unikátní vizí koalice zemí situovaných mezi Černým a Baltickým mořem.