Autorkou druhé z interpretací prostoru vily je rakouská umělkyně Anne Glassner.

 

V rámci projektu Sensing the night budou vědci, umělci, filozofové, architekti a kurátoři z Vídně a Brna vyzváni, aby strávili noc ve vile Tugendhat a prožili spící a odpočívající tělo ve spojení s okolím. Hlavním zaměřením je meditativní účinek architektury na lidské tělo a vědomí.

 

Naše společnost běží stále rychleji a není čas na pozastavení se, rozjímání. V této interaktivní performanci budou účastníci vnímat vilu prostřednictvím spánku a snění přímo v domě.

 

Během své rezidence v Domě umění v Brně bude Anne Glassner prozkoumávat různé prostory pomocí zpřítomňujících tělesných zážitků, jako je poslech, pozorování, zkoumání, analýza, záznam zvuku, kresba, kreativní mapování.

 

Jejím hlavním záměrem je myšlenka přivlastnění si prostoru ležícím, odpočívajícím tělem a jeho spojení s podlahou: Jak je prostor transformován horizontální pozicí těla? Jak bude originální interiér a neustále se měnící světlo ve vile působit na tělo? Jaká akustická situace v prostoru vzniká? Jak prostor ovlivňuje spánek a sny účastníků?

Poznámky účastníků a fotografie vytvořené během Sesing the night budou vystaveny v technickém podlaží vily Tugendhat od 5. srpna 2021.

 

Anne Glassner (AT) je vizuální umělkyně a performerka, žijící ve Vídni. Její performance, videa, instalace a kresby se zabývají intenzivním pozorováním opakujících se každodenních, často banálních činností. Ve své práci dlouhodobě zkoumá stírání hranic mezi uměním a životem a mezi fikcí a realitou. Téma spánku a meditativního účinku prostředí na lidské tělo je ústředním motivem její umělecké tvorby, na které naváže i ve vile Tugendhat.