Autory třetí interpretace s názvem TRHLINY/SITUACE: Pohyb a poslech každodennosti vily Tugendhat jsou AVA Kolektiv & Move the City.

Běžná návštěva Vily Tugendhat je pro návštěvníky známou serializovanou zkušeností, při níž je vila prezentovaná v zažitém konvenčním rámci kulturně hodnotných architektonických detailů. Náš kolektiv pracuje s introspektivními a prodlouženými módy vnímání jedince v prostoru skrze zvukové a pohybové praktiky změny pozornosti. Ty mohou vést k unikátní osobní zkušenosti bez přímých vizuálních vazeb na prostředí vily díky pohybově-meditativním postupům autentického pohybu nebo aktivního poslechu. Zároveň lze toto změněné vnímání a nové významové vrstvy zprostředkovat širší veřejnosti prostřednictvím výsledné filmové koláže.

Projekt lze rozdělit do dvou vzájemně propojených celků. První tvoří aktivní poslech (v orig. deep listening, koncept vytvořený a popularizovaný americkou skladatelkou a teoretičkou Pauline Oliveros), akustický výzkum a následné zachycení a amplifikace zvuků objektů, materiálů a prostoru vily. Výsledná zvuková koláž sice vychází z akustického zážitku uvnitř vily a jejích zvukových parametrů, ale vytváří nový, jedinečný a spekulativní zvukový obsah.

Dalšími možnostmi reinterpretace a dekonstrukce vnímání prostoru vily se zabývá druhá linie – pohybový výzkum vedený metodou autentického pohybu, který nabízí jiné vztahování se k prostoru a vlastní prožívání mimo jiné díky zavřeným očím. Architektura v tomto pojetí není zdrojem přímé inspirace k pohybu, ale prostředím, kde se pohyb a s ním spojený introspektivní a meditativní prožitek odehrává. Vyústěním našeho pohybového a zvukového zkoumání každodennosti vily a společné veřejné dílny bude filmová koláž spojující zvukové i video záznamy a živá improvizovaná zvuková instalace v prostoru vily.

Výstupy interpretace:

zvukový výzkum a instalace zachycující zvukové vlastnosti objektů, materiálů a prostoru vily, stejně jako pohyby performerů/rek a návštěvníků/nic

pohybový výzkum – technika autentického pohybu umožňuje hlubokou meditaci v prostoru, uvolnění se v pohybu a pod vlivem konkrétního prostředí. Jak tělo zareaguje na specifický prostor? Účastníci/ce performance budou svým pohybem se zavřenýma očima vytvářet významotvorné situace bez prvoplánového vztahu k architektuře vily.

obrazový záznam zvukově-pohybové performance – pomocí videozáznamu pohybového výzkumu a každodennosti vily a s přispěním zaznamenaných zvuků vznikne film, ve kterém budou pomocí střihu nevědomé pohybové přesahy do architektury dále významově rozvíjeny pomocí jiných kontextů a asociací.

dílna zaměřená na autentický pohyb a aktivní poslouchání (deep listening) – zavřené oči mohou zcela změnit náš způsob vnímání prostoru – absence racionální analýzy pomocí zraku může navodit hluboký smyslový prožitek. Účastníci/ce výzkumné dílny se zavřenýma očima zažijí jinou vilu Tugendhat, než známe z prohlídek.

Koncept a zvuková intervence: Martin Bukáček a AVA Kolektiv (Martin Bukáček, Marek Salamon, Andrej Nechaj, Matěj Kotouček, Simo Hakalisto)

Koncept a pohybový výzkum: Petra Hlaváčková, Michaela Ondrašinová, Lucie Sendlerová, Roberta Štěpánková (Move the City – 4AM / Forum pro architekturu a média; facebook.com/movethecityfestival, forum4am.cz)

Filmová koláž: Tomáš Hlaváček, Petra Hlaváčková

Účastníci/účastnice pohybového výzkumu: Patricie Pažická, Alice Šimečková, Petr Sič, Zdeněk Rosenberg, Petra Klementová