V rámci své intervence do instalace Retromuzea v Chebu zveřejňuje Barbora Klímová, laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2006, vybrané a přeložené úryvky samizdatové tiskoviny Czechoslovakia. A Crosscultural Perspective by Wendy W. Luers.

Autorka Wendy W. Luersová, manželka amerického ambasadora v Praze letech 1983–1986, v knize popisuje své zkušenosti s tehdejším Československem. Průvodce byl určen jejím známým, kteří do Československa cestovali a byl distribuován jako samizdatový strojopis. Popisuje mnoho témat z pohledu cizinky, která v bývalém Československu žila. Jsou to například historie, každodenní život, komunikace, hodnoty a vztahy, zvyky a svátky, kultura, cestování, nakupování a služby, zábava, sport, zájmy a další témata. 

V expozici, která je koncipována především z pohledu místních lidí, je tak její pohled důležitým protipólem – zobrazuje to, jak nás tehdy viděl někdo z nedostupné perspektivy Západu. A zároveň zpětně odráží životní hodnoty Američanů vyšších společenských tříd v dané době.