Výstava se koná v rámci cyklu čtyř výstav, které v průběhu roku 2017 představí v OGL loňské finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Představeny zde budou vybrané sochy z instalace, kterou Hulačová připravila pro výstavu finalistů CJCH 2016 ve Veletržním paláci v Praze spolu s novými díly.
Cyklus výstavních intervencí do regionálních galerií začala Společnost Jindřicha Chalupeckého organizovat v roce 2016. Jeho záměrem je navázání širší institucionální spolupráce na regionální úrovni.