Romana Drdová, finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2017, představí v Oblastní galerii Liberec instalaci objektů denní potřeby i abstraktních tvarů, navozující v divákovi specifické duševní rozpoložení umožňující kontemplaci nastolených témat. Těmi jsou v případě výstavy Primitive Syndicat otázka osobní identity, zkoumání sebe sama skrze poznávání druhých a hledání univerzálních gest či symboliky, díky nimž je možné vzájemné porozumění i mimo médium jazkya.