Petra Buzková se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá hledáním vlastní identity, k čemuž
využívá nejrůznějšíí strategie, žánry a techniky. Ačkoli se v současné době rozhodla
pracovat v médiu kresby, stále platí, že primárním vyjadřovacím prostředkem je pro ni
malba. V Galerii ART představí obrazy z cyklu Introspekce, kterým završila své bakalářské
studium v ateliéru Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a které jsou
plynulým vyústěním její práce z minulých let.

Z tiskové zprávy Kláry Stolkové