Irma Charvátová

Irma Charvátová – Čárování

Irma Charvátová je blanenská výtvarná umělkyně, grafička, pedagožka a kurátorka. V době normalizace se v Blansku podílela na organizování výstav umělců neoficiální scény. Vedle rozsáhlé organizátorské práce se však trvale věnovala realizacím v oblasti grafického designu, a také rozvíjela svou vlastní volnou tvorbu. Její grafické kresby a malby představují pečlivý racionální řád a jasně vymezenou strukturu. Geometrie, pokrývající celou plochu formátu, vždy vycházejí z konkrétních tvarů, znaků nebo typografie. V kompozicích Irmy Charvátové je pořádek, rozvaha a uklidnění. Ale v tom umírněném klidném rytmu bývá skryt detail, který celou tu pečlivou stavbu nějak narušuje, vnáší do ní změnu, znepokojení. Vzniká tak mírné napětí, které může symbolicky připomínat samotnou lidskou existenci.

 

Kurátor: Radek Horáček

 

Ladislav Daněk, Antonín Juračka, Pavel Rudolf, Vladimíra Sedláková – V kontextu

V kontextu není samostatnou výstavou v pravém slova smyslu. Jedná se o kurátorský výběr z archivu Jiřího Valocha Moravské galerie, který představuje dobovou kontextualizaci uměleckého přístupu Irmy Charvátové. Všechny autory spojuje jejich zájem o tvorbu systému. Ať už jsou jeho tvůrci nebo pozorovateli, vždy pro ně znamená druh vizuální hry, nebo také výzkumu. Pravidla, podle kterých se hraje a zkoumá, vychází z elementárních prostředků výtvarného projevu, je to především zájem o rýsování a vrstvení čar, propojování linií, dekonstrukce jazyka a kódování písmen.

 

Kurátorka: Jana Písaříková