Tuhle krajinu znáš, už jsi ji přece viděl. Něco je tu ale jinak. Procházíš zbytky příběhů, stopy, které tu zanechaly. Pomalu se přibližuješ, ohledáváš každý detail. Zvažuješ, přeměřuješ. Těkáš mezí tím, co se stalo a tím, co se mohlo stát. Ačkoli je naprosté ticho, slyšíš vítr v korunách stromů. Chceš jít dál, ale rám ti to nedovolí. Vidíš jen hotový obraz, interpretaci někoho, kdo krajinu prozkoumal dávno před tebou. 

 

V rychlosti dnešních proměn nás empirie dokáže snadno oklamat. Už není žádná hranice mezi realitou a virtualitou, pravdou a fikcí. Všechny obrazy, které existují, jsou pravdivé. Bez ohledu na jejich původ kousek po kousku odhalují svět, ve kterém žijeme. Svět, kde se živé stává neživým a neživé živým. Není třeba podléhat hierarchii mezi stávajícím a uměle vytvořeným. Preciznost vyvažuje nahodilost, hustota scény absenci fyzické účasti. Do obrazu lze vstoupit skrze obrazovku, stát se jeho součástí a rozšířit ho nebo jen zpovzdálí sledovat jeho rám.

 

Projekt Is It Just a Myth? hledá možnosti prezentace obrazu na pomezí virtuální a fyzické existence. Vychází z potřeby kontaktu s přírodou, který však často prožíváme pouze skrz virtuální prostor. Návštěvníkovi je upřena možnost osobního setkání s díly, se kterými se seznamuje až v rámci výsledné scény zarámované plochým displejem. Není jisté, kde se krajina nachází a zda vůbec existuje, nebo se jedná o pouhou nápodobu. Narativní scény projektu Is It Just a Myth? ji zdvojují a znejisťují.

 

Návštěvník scrollováním prochází virtuální scenérií stejně přirozeně, jako by to byla chůze. Objekty se přibližují, nebo naopak oddalují, než se zcela ztratí ze zorného pole a návštěvník v zarámovaném obraze zůstane zcela sám.

 

K projektu bylo osloveno šest umělců, fotograf a dva web designéři. Ze společné práce vznikly narativní scény, ve kterých krajina, objekt/instalace a samotná fotografie zastává plnohodnotnou roli. Některá díla srůstají s přírodou a stávají se její součástí, jiná parazitují na její přirozenosti. Uvedení projektu v Berlínskym modelu pracuje s podobnou duplicitou obrazu. Glosuje mnohahodinové YouTube Walks skrz lesy a města a nabízí návštěvníkovi virtuální procházku místy, ze kterých se díla ztratila. 

 

www.isitjustamyth.com  

 

Umělci: Nela Britaňáková, Jiří Kovanda, DUNA group (Lenka Bakeš, Ladislav Kyllar, František Svatoš), Štěpán Brož, Katarína Hládeková, Dominik Adamec

Kurátor: Barbora Čápová

Fotograf: Jan Hromádko

Web design: Ilya Bazhanov & Yana Korzhova

 

Projekt finančně podpořila Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.