Díky své poloze a historickým souvislostem se chebská galerie vždy profi lovala prezentací německého umění. Nově by to mělo platit i pro Malou galerii v přízemí hlavní budovy, zaměřenou na monografické výstavy tvůrců střední a mladé generace. První z těchto výstav představí Michaela Dietlingera (1975), který loni reprezentoval norimberskou akademii v projektu Start Point v GASKu Kutná Hora a mj. také pobýval na půlroční stáži na pražské akademii u prof. Lindovského. Dietlinger se sice zabývá i malbou, těžiště jeho práce spočívá v grafi ce. Své tisky v klasických technikách linorytu a dřevořezu řadí do rozsáhlých cyklů. Po formální stránce směřuje ke stále větší čistotě, což platí zejména o sérii linorytů z posledních dvou let, v nichž fi gurativní motiv redukuje na jednoduchou výtvarnou zkratku v jedné výrazné barvě, odrážející se od bílé plochy papíru, někdy zdůrazněné i asymetrickým umístěním motivu ke kraji obrazového formátu. Zasazením do „nekonečného" bílého prostoru jsou tyto jinak zcela banální předměty, které máme každý den před očima, vytrženy ze svého přirozeného prostředí. Jako by nás tím chtěl autor podnítit k tomu, abychom na ně pohlédli tak, jako bychom je viděli poprvé. Výstava je součástí festivalu Mitte Europa 2011.