Antonie Stanová

Obrazy Antonie působí jako spletité bludiště složené z abstraktních znaků, tyto jednotlivé fragmenty v sobě nesou konkrétní informace, které postupně tvoří deníkový záznam. V galerii Kvalitář autorka představuje svojí úplně první solovou výstavu, na níž se snaží přehlušit sterilitu galerijního prostoru a vtáhnout diváka do svého vlastního světa.

Kurátorka: Nikola Nováková