Iva Davidová ve výstavě Breathing Hard at The Pastures vizuálně nastiňuje pocity klimatického žalu v době bezprecedentní rychlostí postupující destrukce environmentu a také kognitivní disonance vyplývající z vědomí, že ačkoli je člověk sám největším strůjcem této změny, současně je neoddělitelnou součástí celku přírody. Její prací se prolíná na jedné straně tíseň, jež je však konfrontována s pocity fascinace či estetického uspokojení spojenými s romantizací destrukce a zániku v nejvyšším možném smyslu apokalypsy.

 

Za charakteristickým rukopisem a motivickým rejstříkem aurami prozářených krajin a travnatých plání, pro něž si Iva Davidová získala ohlas v domácím i mezinárodním prostředí, se skrývají nečekaně aktuální obsahy. V Zaazrak|Dornych bude autorka prezentovat svoji bakalářskou práci, kterou obhajuje v Ateliéru video na FaVU VUT.

 

Z technických důvodů se vernisáž uskuteční výjimečně v sobotu a už od 15 hodin. Přijďte včas!

 

Událost se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a FaVU VUT.