Iva Davidová je studentkou Ateliéru malířství 3 na FaVU v Brně. Její intermediálně laděné malířské instalace nám nabízí průhledy do iluzivního ráje situovaného v prostředí abstraktních mlhavých krajin oscilujících mezi ryze přírodními prvky a digitální vizualitou.

   

Estetická poutavost a emfáze jsou prostředníky k zpřítomnění daného okamžiku a hledání místa pro individuální pocit ne-materiálnosti toužící po dojmu. Jakoby ona instalace byla portálem k novému světu. Touze po jiném skupenství, jiných smyslech, odhmotnění se. Nevědomé pozemské bytí a tělo, věčně nalezené na Zemi. Symboly komunikace mezi malbou i instalací jsou vyobrazovány skrze vlasce a stébla trávy, které nacházíme jako častý motiv Iviných maleb. Spolu s tůňkami a různorodými odrazy jsou stabilním, ucelujícím a přes to chvějícím se fragmentem.

  

kurátorky: Tereza Vinklárková, Kristýna Gajdošová