Výstava Berešit – Svědkové a proroci je samostatnou výstavou a zároveň doplněním současně probíhající velké výstavy v Královském letohrádku Belveder. Její součástí je cyklus Berešit a části průběžně vytvářených cyklů Svědkové a Proroci. Vystaveny budou rovněž ilustrace ke knize Františka R. Krause Povídky ze Svrabové čtvrti: zmizelý svět židovské Prahy

 

– Výstavu uvede PhDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí 

– Na sitár zahraje Jakub Čapka

 

“Umění je strážcem mystéria, ze kterého čerpá svůj zdroj. Není určené k dekoraci, ale má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho trním.”

 

Ivan Bukovský patří k mladší generaci širokého proudu české Nové figurace, která původně vzešla z informelu a ponechala si jeho existenciální východiska a expresivitu. Bukovský byl ovlivněn renesanční a barokní malbou i Rembrandtem, italským civilismem a evropskou Novou figurací. Bezútěšnou situaci druhé poloviny 70. let reflektoval Bukovský v motivech zdí a labyrintů, ze kterých se člověk marně pokouší uniknout. V 80. letech se Bukovský zabýval běžnými lidskými situacemi z každodenního života, ale sám sebe vnímal jako pouhého pozorovatele jevů a držel si intelektuální odstup. Nový impuls jeho tvorbě dal pak pád komunistického režimu. 

 

otevírací doba: pondělí – neděle 13:00–19:00
výjimky v otevírací době: 13. a 14. září zavřeno, 22. a 23. září otevřeno až od 14 hodin

 

www.ivanbukovsky.cz