Ivan Král - Kaplička

Městská galerie Panský dvůr zve na květnovou výstavu děl
současného fotografa Ivana Krále s názvem Šumavské návraty. Ivan Král
působí jako nezávislý umělecký fotograf, je členem Asociace profesionálních fotografů
ČR a vydavatelem obrazových publikací.  Autorská obrazová publikace Ivana
Krále Naše Praha, byla oceněna Ministerstvem kultury České republiky v roce
2000 jako kniha roku. Královo umění fotografie ocenila také Federace evropských
fotografů FEP v Bruselu, když mu udělila prestižní certifikát Qualified
European Photographer. Mimo mnoha společných, zrealizoval přes padesát
samostatných výstav doma i v zahraničí. Ivan Král se rád zaměřuje na českou
přírodu a krajinu. Nebude tomu jinak ani ve Veselí nad Moravou. Výstava
Šumavské návraty zobrazuje autorský výběr fotografií z častých cest a procházek
krajinou kolem Lipna za posledních 25 let. Vernisáž výstavy proběhne v neděli
5. května v 17 hodin prostorách Městské galerie na Panském dvoře za doprovodu
Horňácké cimbálové muziky Romana Sokola. Výstavu bude možné shlédnout do 2.
července od úterý do neděle od vždy od 13 do 17 hodin.