Ivan Lutterer (1954—2001) žil a pracoval v ústraní, v tichosti a soustředěně. Jeho zjitřená a bdělá pozornost ke všem věcem života byla nesena výjimečnou zodpovědností a důslednou snahou přesně pojmenovávat a podle toho i jednat. Fotografie pro něj byla způsobem dotazování se po smyslu dění kolem a prostředkem k zachycení skrytých souvislostí. Ve svých neokázalých, ale vysoce kultivovaných fotografiích, zachycuje citlivě situace zcela všední, obyčejné, které jsou esencí českého bytí v té době. Jemné dotyky reality s o to větší výpovědní silou poodkrývají významy skryté v tom každodenně banálním, v tom co je přehlížené, opomenuté, na okraji.
Lutterer při fotografování využíval různé formáty. Klasickým dřevěným aparátem 18 × 24 cm fotografoval malostranské dvorky, četné poetické přírodní motivy ze Stromovky i motivy mimopražské, jež svědčí o citlivé práci se světlem. Jeho hlavním tématem byla ale především opomenutá místa a zákoutí Prahy. V letech 1978—1980 fotografoval v zahrádkářských koloniích různě poslepované boudy, které vypovídají nejen o českém kutilství, ale hlavně o vytváření si vlastního podivuhodného absurdního malého světa. Soubor Praha (z let 1991—1992) zachycuje periferie Prahy v jejich opuštěnosti a totální zanedbanosti, odcizenost prostředí.
Významné místo v Luttererově tvorbě zaujímala práce se starým panoramatickým přístrojem Kodak, typ Panoram 6 × 18 cm (z let 1894—1904). Panoramatické „rozhlížení se“ po věcech kolem odpovídalo jeho povaze nahlížet věci ve všech souvislostech a s pokorou. Panoramatikem zachycoval scénu v její úplnosti, kdy všechny zobrazené věci jsou postavené na roveň, a teprve jejich vzájemné spojitosti dávají mnohovrstevnatou výpověď. Tento neestetizující, zdánlivě odosobněný přístup však má silný emoční náboj a vysokou obrazovou kulturu.
Připomenuty jsou i známé soubory, na nichž se Lutterer podílel jako spoluautor — Český člověk a Letem českým světem 1898/1998. Výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze představuje první ucelený pohled na jeho tvorbu. Je výsledkem po dlouhou dobu zpracovávané pozůstalosti, která byla darována UPM. Výstava, probíhající ve výstavním sále UPM od 17. dubna do 15. června 2014, se koná při příležitosti tohoto daru UPM a také u příležitosti umělcových nedožitých šedesátých narozenin.

Záštitu výstavy poskytl ministr kultury ČR pan Daniel Herman.

Součástí výstavy je aktivní program pro návštěvníky.

Studio JB vydává monografii Ivan Lutterer.