Ivan Ouhel, současný český malíř a grafik, narozen 1945 v Ostravě. V letech 1968 až 1974 studoval na AVU v Praze (prof. K. Souček). Je členem volného sdružení 12/15 Pozdě, ale přece…, založeného roku 1987. Malíř Ivan Ouhel patří k významným představitelům generace, která vstupovala na českou výtvarnou scénu v první polovině sedmdesátých let a jeho tvorba je neodmyslitelnou součástí českého umění.  

 

Od začátku jeho malbu provázejí dvě hlavní témata – krajina, kde autorův zájem směřuje k prostoru a vzájemným vztahům krajinných prvků a figura, anonymní postava vystavená těžkostem vnějšího světa. Postupem času se z tvorby vytrácí popisnost a tyto dvě ústřední témata – krajina a figura splývají. Člověk již není centrem, ale stává se součástí přírody. Ivan Ouhel nezpodobňuje krajinu, ale zaznamenává osobní prožitek z ní. Vzniká tak upřímné sdělení, věrný záznam vlastních myšlenek a pocitů, nevyřčené představy naplněné pocitem očekávání. To vše je transformováno do obrazové řeči, kde bytostným médiem se stává čistá barva, kterou někdy autor na plátno nanáší přímo z tuby, někdy místo štětce používá špachtli. Instinktivní gestická malba je konfrontována s jednoduchými geometrickými prvky – kruhem, elipsou, linií nebo téměř nehnutou barevnou plochou. Jednotlivé roviny se vzájemně ovlivňují a prolínají, vytvářejí tak uklidňující vzájemnou symbiózu nebo naopak určité vnitřní napětí. Kompozičně bohatá, vizuálně silně podmanivá plátna, nám podávají niternou zprávu o našem společném prostředí, o místě stvoření, pomocí velice křehkého vyjádření na té nejvyšší úrovni. 

 

Dílo Ivana Ouhela je zastoupeno v četných významných sbírkách například v Národní galerii v Praze, v Moravské galerii v Brně, v Galerii Benedikta Rejta v Lounech, v Oblastní galerii v Liberci, v Galerii hl. města Prahy a v radě dalších veřejných i soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. Malíř žije a pracuje v Praze.

                                                                                   

Michaela Jermanová