Ivana Bachová se zabývá zkoumáním vzájemného vztahu mezi přírodním prostředím a životem jako takovým. Každodenním a jí samotnou naplno prožívaným. Podstatným zdrojem zájmu a inspirací se jí stala voda. Voda se svou schopností ovlivňovat ráz krajiny a také jako zásadní živel spojený s životem. S pohybem. Protože tam, kde je pohyb, je také život. Její obrazy tohoto živlu – často v modrých a hnědých tónech – dále zdůrazňují sepětí vody-toku se zemí-krajinou.

 

Kromě precizního realistického zpracování obrazu autorku charakterizuje také velký zájem o přírodu samotnou a procesy, které se v ní odehrávají, její mysteria. Jak navenek, jako je například střídání ročních období nebo působení světla a jeho odrazů na zobrazovaný celek nebo působení světla na různých místech – v lesích, u řek a rybníků, specifická barevnost u moře nebo na horách. Také ji zajímají vnitřní procesy, které se na vodě a dalších zobrazovaných fenoménech projevují. Vytváření mlh a oparů nebo třeba obtékání vody kolem různých překážek ve specifickém prostředí. Z takových zkušeností si autorka odnáší pro ni cenné poznání o světě a jeho zákonitostech.

 

K dlouhodobě zpracovávanému tématu vody a k několika obrazům s širší tematikou lesa, jsou na současné výstavě v Beseder Gallery prezentovány nové a dosud nikdy nevystavené obrazy dalšího živlu – ohně. Ohně jako protikladu vody, jako symbolu nových začátků a iniciace. Jako symbolu inspirace, prodchnutí a aktivní vůle v kontrastu k jemné a vytrvalé síle vody. Celkově je výstava přehlídkou její nejnovější i starší tvorby.

 

Ivana Bachová (*1995, Havlíčkův Brod) v letech 2014–2020 vystudovala na Akademii výtvarných umění v ateliérech Malba III prof. Michaela Rittsteina, Malba IV prof. Martina Mainera, Grafika I doc. Dalibora Smutného a Malba III Josefa Bolfa. Žije a tvoří v Záhornici.

 

kurátorka: Ivana Beranová

 

Více o výstavě zde.