Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

srdečně zve na novou výstavu

Ivana Hejduková
Místo, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj

26/3 2015 – 17/5 2015

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 26. března 2015 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. V hudebním programu vystoupí Marie Ladrová a Ondřej Vavrečka.

Roudnická galerie se systematicky věnuje problematice umění instalace. Do volného cyklu přispívá i komorní projekt Ivany Hejdukové Detail místa, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj (2013), s nímž autorka uspěla jako finalistka 8. ročníku mezinárodní soutěže ArteLagunaPrize 2014 v Benátkách.

Nenápadná solitérní osobnost Ivany Hejdukové (*1958) se vymyká z mainstreamu české výtvarné scény. Do paměti milovníků umění se zapsala především snivými instalacemi Za úplňku (2007) a Čtení knihy v zahradě (2009) v Nové síni v Praze. Stejně jako v projektu Detail místa, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj (2013) v nich otevřela divákům vstup do jiných světů, kde se potkává archaická minulost se současností, a navodila iluzi zvuku a běhu času. Vyzvala na cestu do kosmických dálek i do tišin intimity a mentálních krajin, kde se rodí ideje a představy.

Roudnická instalace, vyslovující zatím nejpregnantněji myšlenku o struktuře, která se skrývá pod vnější slupkou námi vnímaného světa, působí na první pohled spíše jako dokonalý produkt automatizované výroby vynalezený ve vědecké laboratoři. Za náročnou realizací křehké, introvertní představy však stojí zdlouhavá, až minuciózní rukodělná práce, během níž se drobné objekty z barveného papíru spojují do nitěných sítí zavěšených na dřevěný rám. Základní jednotku díla představuje bod v prostoru, uzlík, na nějž se vážou další vztahy. Na chladnou konstrukci tak autorka zavěsila básnickou metaforu virtuální paměti světa a neviditelného přediva souvislostí, jež nás spojuje s prehistorií i s budoucností. Jako bychom podstupovali imaginární cestu časem k samému počátku. Vizuální zážitek umocňuje subtilní hudební doprovod Niny Mikeskové, slyšitelný v intimní „sluchátkové“ verzi.

V ideové výbavě se tu vracíme do časů Nové citlivosti, k autorům šedesátých let, kteří se intenzivně zabývali otázkou dichotomie chaosu a řádu, vztahy mezi emocí a racionalitou. Instalaci lze dokonce považovat za trojrozměrnou odpověď na ikonu roudnické sbírky, obraz Zakřivený prostor, který v roce 1970 namaloval Václav Boštík, jeden z hlavních protagonistů Nové citlivosti, v průběhu 1. mezinárodního malířského symposia Roudnice ´70.

 

Výstava potrvá do 17. května 2015.
Podpořilo ji Ministerstvo kultury ČR.

Výstava bude pro veřejnost otevřena denně s výjimkou pondělí od 10.00–12.00, 13.00–17.00, středa 10.00–12.00, 13.00–19.00.

Autorka výstavy: Alena Potůčková, ředitelka GMU v Roudnici nad Labem

Výstavu doprovází katalogový list s texty Aleny Potůčkové a Ivany Hejdukové.

Vydavatelem je GMU v Roudnici nad Labem.

bližší informace na www.galerieroudnice.cz