Architekt Ivo Louda působí při TUL na katedře umění jako odborný asistent od roku 2017. Mezi jeho pole působnosti patří tvorba modelů, Augmented reality, 3D grafika, 3D scan, 3D tisk a další technologie. Je zakladatelem výtvarné audiovizuální skupiny Mrak a neziskové organizace Technopark Liberec, která se stará o rozvoj dětí v technických oborech.

 

Mono znamená v japonštině věc. Ivo Louda tento výraz chápe spíše jako obdiv k věcem, k jejich materiálovosti. Uvědomuje si hodnotu hmoty umístěné v časoprostoru. Fasádní polystyren je běžně využíván jako střední vrstva pro akustické a tepelné izolace. Vyznačuje se lehkostí a snadnou opracovatelností. Odráží teplo ruky a od okolního světla přijímá stíny. Proto se stává architektovým každodenním pomocníkem. Prostorové plastiky vytvořené pro Moon Gallery jsou minimalistickým přístupem ovlivněné artefakty, které si kladou za cíl ve vizuálně-centricky směřované západní kultuře vytvořit kontrastní situaci a předat návštěvníkovi trochu klidu, tepla a ticha.