Soubor Zatím bez názvu tematicky navazuje na sérii fotografií Nelze stavět na nejistých základech, v němž se prolínají autorovy zkušenosti ze života po studiích, budování domova a rodiny s absurditou některých snah, s nimiž se okolo sebe setkáváme.

 

kurátorka: Gabriela Kotiková