Diplomantský projekt Heleny Sequens a Adama Stanka, studentů oboru sochařství na VŠUP v Praze.

,,Došli jsme na rozlehlé prostranství kolem obelisku, stín nemilosrdně určoval tok času, který pozbyl smyslu před pár týdny. Vyleštěný mramor nejevil známky stárnutí…byl nemilosrdně upřímný a ve své čisté krutosti nás vydal na pospas ostrému zvuku kožených bot. Jenom Argos našlapoval měkce.”

www.nod.roxy.cz