Vizuální styl: Aleks Hue

Jak si rozumět?
MEDIA LAB, UMĚLECKÉ PROJEKTY, DOPROVODNÝ PROGRAM

15. 3. – 15. 7. 2017

Koncepce tematického mezioborového projektu, který zahrnuje výstavu současnému umění, doprovodný program a platformu media lab, je připravený ve spolupráci Veřejného sálu Hraničář a Německého muzea hygieny v Drážďanech. Otázka Jak si rozumět? tkví v neustálém zvažování, rozvíjení nových stanovisek, hledání nejvhodnějších odpovědí a  přezkoumávání stávajících dilemat. Nestačí nám pouze konstatovat, ale ptát se. Vzhledem k rychle se měnícímu každodennímu prostředí, bohatým kulturním vlivům a stále větší roli nových technologií, cítíme zodpovědnost se zaobírat změnami a problémy v mezilidské komunikaci, jež ovlivňují naše vztahy. U zvoleného tématu se soustředíme hlavně na oblasti webových komunit, sociálních sítí a globální mediální platformy.

Zvolili jsme výstavu, která se bude proměňovat a vyvíjet, jednotlivé autorské projekty se v průběhu budou aktualizovat a vzniknou nové, vše v souladu s rychlostí doby. První patro, tzv. media lab, se stane výrobní laboratoří na ideje. Začíná v Galerii Hraničář jako experiment a platforma pro sdílení dovedností, znalostí, nápadů a zároveň se stává zázemím pro nezávislou tvorbu a všestranný dialog. Vzniká tak prostor pro kumulaci a výměnu informací, stejně jako možnost navázat a posílit vzájemné vztahy mezi divákem, umělcem, grafikem, fotografem, kurátorem, sociologem a mnoha dalšími. Zřizování laboratoře se ujal kolektiv mladých ústeckých kreativců, který se každý měsíc rozroste o přizvaného hosta, jež bude součástí doprovodného programu.

Participující umělci /
Markus Draper, Tomáš Svoboda, Jiří Žák

Autor koncepce projektu / Richard Loskot
Kurátorský tým / Martina Johnová
Doprovodný program / Veronika Cíhová, Magdalena Gurská, Tereza Haspeklová, Aleks Hue, Anna Liebscher, Pavlína Loskotová, Tomáš Lumpe, Lukáš Pokorný, Ivana Zochová, Studenti Katedry germanistiky FF UJEP a kolektiv Hraničář
Grafické řešení / Aleks Hue

Vernisáž / 14. 3. 2017 od 19 h
Výstava trvá od 15. 3. do 15. 7. 2017

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

Otevírací doba:
út–st : 13:00–19:30
čt–so: 13:00–18:00
vstup volný

W: www.hranicar-usti.cz
E: galerie@hranicar-usti.cz
F: https://facebook.com/galerie.hranicar/